Ventiler är viktiga komponenter i de flesta tekniska konstruktioner, oavsett om det gäller i fastigheter, samhällsfunktioner, energi eller industri. Liksom inom övriga branscher finns det inom industrin behov av många olika typer av ventiler. I de flesta processer ingår ventiler på något sätt, t.ex. för avstängning, reglering av flöden, rikta eventuellt övertryck i processen på ett säkert sätt eller för att isolera viktig utrustning på ett bra sätt.

durco_G4E

Industrimiljöer
En industrimiljö kan variera mycket i förutsättningar, krav och miljö. Viss industri, t.ex. läkemedelstillverkning eller tillverkning av elektronikkomponenter, kräver extremt ren och reglerad miljö. Detta ställer krav på både allmänventilation, processventilation samt ventiler som reglerar processer och flöden. I annan industri, t.ex. betong-, kemi- eller oljeindustri är produkten utmanande för både ventiler och övrig utrustning. Produkten och tillverkningen kan innehålla mycket viskösa komponenter eller sådant som är frätande eller mycket basiskt. Viss industri, som stålindustri eller livsmedelsindustri, innebär att ventilerna måste klara mycket höga eller mycket låga temperaturer.

Olika typer av ventiler
Beroende på vad ventilerna ska användas till finns många olika typer att välja på. Några exempel på ventiltyper är reglerventiler, skjutspjällsventiler, slangventiler, handventiler, automatiserade avstängningsventiler samt säkerhetsventiler. Alla dessa ventiler har olika tillämpningsområden och det finns dessutom varianter av ventiler, t.ex. med eller utan behov av strömtillförsel för varje typ. Ibland krävs en mycket robust ventil utan större precision men som tål de förhållanden som råder. Andra gånger krävs mycket exakta flöden eller regleringar.

Hjälp med ventillösningar
Den som arbetar i den dagliga verksamheten är den som kan processen bäst. Tillsammans med kunniga experter på ventiler kan ett företag få den bästa, mest hållbara och effektiva ventillösningen för just den aktuella processen och företaget. Särskilt inom området reglerventiler kan det vara en bra idé att ta kontakt med ett ventilföretag som kan hjälpa till med funderingar kring precision, styrning, undvikande av kavitation och missljud samt effektivitet och ekonomi.

Comments are closed.