Hälsa och träning är något som präglar min vardag och liv. Det är en mycket central del och något som påverkat mig positivt livet igenom. Utan träning i olika dess former fungerar min kropp dåligt. Här är min hemsida om just hälsa och träning. Här publicerar jag olika tips och information kring detta område.  Hälsa och träning är förstås väldigt brett område men detta kommer vara ur mitt perspektiv.