Kategori: Uncategorized

Vad är en telfer?

En telfer kännetecknas som en lyftanordning som ser ut ungefär som en vagn och som har ett maskindrivet lyftblock. I en traverskran eller på räls kan en telfer rulla under en balk för att kunna användas. Idag existerar även telfrar som har en fast montering som kan köpas till. Med hjälp av kättingar eller linor brukar lyftdonet som är under telfern höjas och sänkas med till exempel en krok. De modernare telfrarna som finns idag har en maximalkapacitet på allt från några tiotal kilogram till fler hundra ton. De olika modeller som finns idag och kan väljas mellan är:

Bockkran
Lyftkran
Traverskran

Det finns idag ett brett sortiment av kättingtelfrar och lintelfrar, som kan bidra till att den önskade utrustningen fås ganska omgående. Det telfrar ser till att göra är att lyften blir mer snabba och förflyttningarna blir mer precisa. Den här produkten passar i alla typer av industrier och verkstäder, men det fungerar också bra för till exempel arenor med mera. Det ger en god prestanda, både hög säkerhet samt tillförlitlighet till den dagliga användningen som kan användas på arbetsplatsen.

QLD_Hemsidan_Rails-300x178

 

När det kommer till kättingtelfrar brukar dessa ha en kapacitet på 80 till 5000 kilogram. E-balancer fungerar också som ett bra verktyg som kan förses med en kapacitet på 160 kilogram. Detta medför också att den kan se till att förse användaren av produkten med bästa möjliga ergonomiska förutsättning.

Lintelfrarna erbjuder det bästa samt säkraste, och det är även det mest ekonomiska alternativet som kan se till att lasta upp till 100 ton. Det är en rad olika funktioner och tillbehör så som manöverdron via kabel eller radiostyrning på denna telfer. Om det är trångt i lokalen kan denna telfer köpas då den är kompakt i sitt mått och har ett snålt kroksidomått. Genom att titta på vad för olika modeller det finns kan den rätta telfern för just dig hittas.

Mobila omklädningsrum

Mobila omklädningsrum, vad är det?
Faktum är att en snabbt växande näring idag är just mobila paviljonger. Vi ser detta inte minst när det kommer till mobila lösningar kring just omklädningsrum. En stor anledning till detta är att kvaliteten ofta är väldigt hög oh kostnaden låg. Kostnaden är något som bör belysas extra mycket. Fördelen med att hyra mobila omklädningsrum är främst det faktum att det i förhållande till vad du får är extremt billigt.

Du slipper:
1. Bygga nytt
2. Leta lokal som passar rent geografiskt
3. Binda upp dig på långa hyresavtal
4. Riskera att köpa/bygga något som med tiden kanske är för litet då du har en växande verksamhet

Detta är bara några punkter, det finns fler som vi kommer att ta upp vid senare tillfälle.

wardrobe-618500_960_720

Mobila omklädningsrum kanske används främst på byggen eller vid industrier som behöver ytterligare möjligheter för omklädningsrum men en sektor som är lite bortglömd är föreningslivet. Ta exempelvis fotbollslag. Vi ser att när en förening anordnar en turnering så saknas ofta plats för samtliga lag. Då är en mobil lösning för omklädningsrum helt perfekt.

Motoroptimering i praktiken

En optimering av bilmotorer sker genom att installera ett sk. chiptrim. Med hjälp av detta trim kommer vi att kunna öka motorns styrka och sänka dess förbrukning. Hur går då detta till? Egentligen handlar det bara om att se till att motorn får ut sin maximala kapacitet. Det finns så klart anledningar till att tillverkarna väljer att inte från början göra detta men det kan vi ta vid ett senare tillfälle. Ser vi till kostnaderna som är förknippade med motoroptimering så är de egentligen försumbara. Ett antal tusenlappar för chippet och ännu mindre för installation. Detta medför att du får väldigt mycket för pengarna. I regel blir bilen både säkrare och roligare att framföra. Säkerheten kommer främst i att omkörningar blir enklare och snabbare och att bilden blir roligare att köra med mer kraft säger sig själv. Det finns många firmor som utför detta idag. Läser mer om motoroptimering här för att få en djupare förståelse. Chip finns idag till de flesta bilmodeller så kika runt och se vad det skulle kosta dig att få fart i den gamla kärran. Troligen är det också så att du i längden kommer att spara pengar på detta i.o.m lägre förbrukning. Kör hårt!

Rätt ventil i industrin

Ventiler är viktiga komponenter i de flesta tekniska konstruktioner, oavsett om det gäller i fastigheter, samhällsfunktioner, energi eller industri. Liksom inom övriga branscher finns det inom industrin behov av många olika typer av ventiler. I de flesta processer ingår ventiler på något sätt, t.ex. för avstängning, reglering av flöden, rikta eventuellt övertryck i processen på ett säkert sätt eller för att isolera viktig utrustning på ett bra sätt.

durco_G4E

Industrimiljöer
En industrimiljö kan variera mycket i förutsättningar, krav och miljö. Viss industri, t.ex. läkemedelstillverkning eller tillverkning av elektronikkomponenter, kräver extremt ren och reglerad miljö. Detta ställer krav på både allmänventilation, processventilation samt ventiler som reglerar processer och flöden. I annan industri, t.ex. betong-, kemi- eller oljeindustri är produkten utmanande för både ventiler och övrig utrustning. Produkten och tillverkningen kan innehålla mycket viskösa komponenter eller sådant som är frätande eller mycket basiskt. Viss industri, som stålindustri eller livsmedelsindustri, innebär att ventilerna måste klara mycket höga eller mycket låga temperaturer.

Olika typer av ventiler
Beroende på vad ventilerna ska användas till finns många olika typer att välja på. Några exempel på ventiltyper är reglerventiler, skjutspjällsventiler, slangventiler, handventiler, automatiserade avstängningsventiler samt säkerhetsventiler. Alla dessa ventiler har olika tillämpningsområden och det finns dessutom varianter av ventiler, t.ex. med eller utan behov av strömtillförsel för varje typ. Ibland krävs en mycket robust ventil utan större precision men som tål de förhållanden som råder. Andra gånger krävs mycket exakta flöden eller regleringar.

Hjälp med ventillösningar
Den som arbetar i den dagliga verksamheten är den som kan processen bäst. Tillsammans med kunniga experter på ventiler kan ett företag få den bästa, mest hållbara och effektiva ventillösningen för just den aktuella processen och företaget. Särskilt inom området reglerventiler kan det vara en bra idé att ta kontakt med ett ventilföretag som kan hjälpa till med funderingar kring precision, styrning, undvikande av kavitation och missljud samt effektivitet och ekonomi.

En trappa uppåt!

Går man i tankarna om att bygga om sitt loft kan det vara en god idé att fundera på hur man vill ha sin lofttrappa. Det som skiljer loftstegar och lofttrappor åt, och som oftast är den största anledningen till varför man väljer det ena eller det andra, är att lofttrappor är en fast inredning, medan en stege är något man ställer fram och undan vid behov.

Det finns ingen mer perfekt plats att förvara saker som man inte använder, men som man ändå inte vill slänga, på som vinden. Däremot kan det kännas jobbigt att dra fram en stege varje gång man vill ta sig upp. Trots lofttrappans fördelar är loftstege ändå det vanligaste alternativet bland husägare. Den kan fällas eller skjutas ihop och går hela vägen ner till golvet när vindsluckan är öppen. Nackdelen med loftstegen är dock att det krävs en viss fysisk styrka för att dra ut den, men även att det rörliga delarna behöver passa in.

Väljer du istället att ha en lofttrappa har du en fast länk mellan loft- och våning. Vissa väljer att göra om sitt loft till ett sovrum eller kontor och detta gör lofttrappan ypperlig, både för att man kommer använda den betydligt oftare, men även för att den inte kräver lika mycket underhåll som en stege gör för att vara säker.

959401

Finns det olika trappor?
Absolut! Lofttrappor finns i många olika modeller, men den vanligaste är dock den raka typen av trappa. Det som skiljer en lofttrappa åt från en vanlig trappa är att den är betydligt smalare och även mycket brantare. Fördelen med att trappan är smalare är dock att du får behålla mycket av det utrymme en vanlig trappa skulle ha tagit upp.

Ett annat alternativ på trappa är att välja en spiraltrappa. Inte nog med att dom är snygga så hjälper dom även till att ge rummet en känsla av att vara mer rymliga och luftiga.
Lofttrappor är det bästa alternativet för dig som av någon anledning inte tycker att stegar är ett bra alternativ, men ändå vill spara på så mycket utrymme som möjligt.

Hälsokontroll i Stockholm

hälsokontroll stockholm3

Ett liv i Sveriges huvudstad kan vara helt underbart i den vackra naturen och stadsbilden som är helt fantastisk. På andra sidan av okularet hittar man en väldigt stressig vardag som gör att man går på högvarv hela tiden. Det är ett speciellt liv att leva och man måste förstå att detta även påverkar ens kropp och hälsa på ett speciellt sätt.

När man utsätts för stress sänks kroppens naturliga försvar och man har lättare för att dra på sig sjukdomar och förkylningar. Det är också svårt att se symptomen eftersom man skulle kunna befinna sig i konstant stress och upptäcka detta när det är för sent. Att göra en hälsokontroll i Stockholm är inte bara enkelt utan också någonting som man borde göra om man tror att man befinner sig i en riskzon. Även om man inte känner sig stressad är det viktigt att komma och göra en hälsokontroll bara för att vara på den säkra sidan.

Vad är det då som går att upptäcka genom att göra en hälsokontroll? Givetvis är en kontroll en rent förebyggande åtgärd och man tittar främst på fyra saker under detta läkarbesök. Har man högt blodtryck? Om detta är fallet och man upptäcker det tidigt kan man få medicin och dessutom lägga om sin kost. Hjärt- och kärlsjukdomar är andra åkommor som man kan upptäcka. En tredje sak är fel i rörelseapparaten vilket innefattar kroppens alla leder och ben och hur väl man kan röra på sig. Detta kan vara någonting som är bra att få reda på och man kan till exempel vill börja träna för att stärka upp kropp och leder. Den sista åkomman som man letar efter är cancer, som i många fall kan botas om man upptäcker den i tid. Samtliga av dessa punkter är alla väldigt goda skäl till att göra en hälsokontroll i Stockholm.