Mobila omklädningsrum, vad är det?
Faktum är att en snabbt växande näring idag är just mobila paviljonger. Vi ser detta inte minst när det kommer till mobila lösningar kring just omklädningsrum. En stor anledning till detta är att kvaliteten ofta är väldigt hög oh kostnaden låg. Kostnaden är något som bör belysas extra mycket. Fördelen med att hyra mobila omklädningsrum är främst det faktum att det i förhållande till vad du får är extremt billigt.

Du slipper:
1. Bygga nytt
2. Leta lokal som passar rent geografiskt
3. Binda upp dig på långa hyresavtal
4. Riskera att köpa/bygga något som med tiden kanske är för litet då du har en växande verksamhet

Detta är bara några punkter, det finns fler som vi kommer att ta upp vid senare tillfälle.

wardrobe-618500_960_720

Mobila omklädningsrum kanske används främst på byggen eller vid industrier som behöver ytterligare möjligheter för omklädningsrum men en sektor som är lite bortglömd är föreningslivet. Ta exempelvis fotbollslag. Vi ser att när en förening anordnar en turnering så saknas ofta plats för samtliga lag. Då är en mobil lösning för omklädningsrum helt perfekt.

Comments are closed.