När det gäller träning och motion, är det mycket mera än bara själva utförandet av den motion eller träning som du belastar din kropp med. I ett komplett koncept för träning och motion, ingår det en god kost- och diethållning, samt tid för din kropp att vila och återhämta sig mellan dina tränings- och motionspass. Att äta bra mat är egentligen en hel vetenskap, men du behöver inte vara någon expert som vet allt, om du inte har valt att träna på en professionell nivå. När du tränar på motionsnivå räcker det med lite sunt förnuft, samt den kunskapen som du lärde dig redan i grundskolans första fem år. Detta är tyvärr något som många har glömt idag. Här åsyftas den gamla kostcirkeln. vilket var något som var mäkta viktigt att veta för 30 till 40 år sedan, men som numera har fallit i glömska.

Detta är dock inget att oroa sig för. Den gamla kostcirkeln finns kvar och har fått nytt liv för alla som vill veta mera om den, genom den stora åtkomsten till Internet i nästan varje svenskt hem. Här kan du som aldrig fick lära dig, eller du som en gång lärde dig, få tillbaka dina kunskaper om detta fina verktyg när det gäller att lägga upp goda kostvanor i samband med motion och träning. På så sätt kan du se till att äta rätt och kombinera kosten med din motion, vilket kommer att leda till att du får ett bättre och snabbare resultat av din träning.

Något som inte får falla i glömska, är den tid som din kropp behöver för att återhämta sig och vila före och mellan träningspassen. Låter du inte din kropp återhämta sig, utsätter du den inte bara för att din träning och din väl upplagda kost går till spillo. Du kan också överanstränga kroppen och gå miste om de resultat som du kunde ha uppnått. I andra fall kan denna överansträngning leda till att du utsätter dig för en hög risk att tillfoga dig själv skador under din träning, som kan leda till en tids konvalescens vilket förhindrar fortsatt träning.

Comments are closed.